تعمیر و نگهداری دستگاه CNC

اجزاي ‍‍CNC

به طور كلي تمامي ماشين هايCNC شامل دوقسمت اصلي مكانيكي وكنترل به شرح ذيل مي با شند .

1- قسمت مكانيكي ياماشين براده برداري  يا افزار ( هما ماشين NC) ومتعلقات آن در اشكال مختلف .

2- سيستم يا واحد كنترل (كه برنامه را گرفته پس از تجزيه وتحليل دستورات را به روش مناسب به NC مي دهد .

3- تابلوي برق

غير از PCوقسمت مكانيكي متعلقات الكتريكي ديگري در دستگاه وجود دارد كه در مجموع براي كار ماشين ضروري است .مانند ترانسفور ماتور ،فيوز ،رله ،كنتاكتور و تقويت كننده محور ها كه همگي در تابلوي برق قرار گرفته اند كه با يستي علاوه بر محافظت ومراقبتي كه با يستي از تمام اجزاي CNCبه عمل آورد در مورد تابلوي برق حساسيتي دو چندان اعمال نموده واز هر گونه آسيبي آن را به دور نگاه داشت و فقط افراد متخصص مجاز به انجام تعميرات بر روي آن را دارند .

4- تاخوژنراتور  Tacho Generators

تاخو وسيله اي است كه روي هر محور موتور نصب شده و دور موتور را اندازه گيري كرده وبه دستگاه تقويت كننده اطلاع داده وبا مقدار سرعتي كه دستگاه كنترل تعيين كرده مقايسه ميكند .

سيستم اندازه گيريMeasuring System

براي اينكه دستگاه كنترل كننده و اوپراتور به طبع ان بدانند كه هر يك از محور ها در هر لحظه در كجا قرار گرفته ودر اصل اندازه معيين گرددروي هر محور يك سيستم اندازه گيري نسب شده كه حالت ها و موقعيت هاي مختلف را به كنترل اطلاع مي دهد  در اين سيستم اندازه گيري از يك خط كش نوري وتعدادي لامپ مخصوص  واجزاي ديگر تشكيل شده  كه چون هر خط كش روي محور خودش مي باشد با حركت كردن آن و جابه جايي خطوط دستگاه مي تواند موقعيت خود را تشخيص دهد.

5- موتور هاي محور ها

براي هر محور يك موتور معمولاSteperدر نظر گرفته شده كه به خاطر آن مي توانيم با در نظر گرفتن آنها سيستم كنترا سه محوره را در يك زمان واحد حركت وكنترل نماييم .براي هر موتور به طور جدا گانه  يك تقويت كننده Amplifierنيز در داخل تابلو برق  قرار داردكه مقدار نيروي لازم براي به حركت در آوردن  سريع محور ها را در اختيار موتور مي گزارد.

انواع موتور ها:

1-STEPER MOTORS

موتور هايي هستند كه دقيقا با دادن هر پالس  به اضاي هر پالس  يكهزارم دور خواهند زد (در بعضي مدل ها به مقداري دور مي زنند كه با توجه به گام ميله ماري محور مر بوطه يكهزارم ميلي متر جابه جا مي شوند )وفعلا ارزان ترين مي باشند  هر چند جديدا در برخي از دستگاه ها از رده خارج شده اند از مزاياي آنها اين كه گرما را به صورت انرژي به بيرون منتقل مي كنند وازايرادات آنهااين مي باشد كه اگر براده اي وارد محفظه آنها شود گير پاژ كرده وپالس را به صورت انرژي گرمايي به بيرون داده ولي موتور دور لازم را نمي زند .

2-AC MOTORS

موتور هايي مي با شند كه از نظر قدر ت خوب بوده ولي دقت كمتري دارند .

3-DC  MOTORS

مانند مدل اول با پالس كار مي كنند وهم مانند مدل دوم قدرت خوبي دارند .

4-هيدرو موتور ها :

براي كار هايي خاص استفاده مي شوند مثلا كارهايي سنگين با وزن تقريبي حدود 30 تن كه نسبت به موتور هاي قبلي داراي سر عت كمتري  ولي قدرت فراوان تري  مي باشند .

سيستم انتقال حركت :

براي انتقال حركت و حركت دادن محور ها از مجموعه اي استفاده مي شود كه از ميله ماري ، موتور ،و پيچ ومهره مخصوص به صورت Ballscrewوبقيه متعلقات آن روي هر محور به صورت جدا گانه موجود مي با شد Ballscrow با عث از بين رفتن لقي محور ها در حد مجاز مي باشد بدين صورت كه بر خلاف ماشين هاي عادي كه داراي پيچ ومهره با مقطع ذوزنقه مي باشند در دستگاه هاي CNCپيچ ومهره با مقطع نيم كره و وجود ساچمه به تعداد فراوان در آن ها مي باشد كه با عث از بين بردن لقي ورفع خطا مي گردد.

علاوه بر اجزا ي فوق هر دستگاه داراي قسمت هاي ديگري از جمله :

1- سيستم هشدار دهنده

2- سيستم تعويض ابزار

3- سيستم تعويض ميز ها وپالت

4- تغيير سرعت اسپيندل

5- سيستم روغن كاري

6- سيستم خنك كاري

7- ميز هاي گردان وزاويه اي

8- مكنده ها

9- ديجيتايزر

10-      وديگر اجزاي اضافي مانند Centicator. Hand wheel

محركه ها ي هيدروليك :

كنترل قدرت هاي زيار با نيروي كم سادگي كنترل سرعت  ونيرو به طور غير پله اي و عكس العمل سريع در برابر تغيير جهت از ويژگي هاي محركه هاي هيدروليك مي باشد

از معايب آن ها نشتي و گرا ن قيمت بودنشان را مي توان نام برد  ونيز اين سيستم ها داراي سرعت عمل كمتري نسبت به محركه هاي الكتريكي مي با شند .

معايب CNC

1-قيمت بالاي دستگاه

2- هزينه بالاي تربيت نيروي انساني (بر نامه نويس)

3-نياز به پشتيباني تعميراتي مستمر وقوي

4-بالا بودن هزينه نگه داري در صورت عدم استفاده صحيح وبعضا نبود بعضي قطعات و برد ها  جهت تعمير .

توصيه براي مراعات چند نكته :

1-ايمني را همواره سر لوحه كار هر كاري قرار دهيد ودر هنگام كار خصوصا ابزار برنده جدا از شوخي كردن پر هيز كنيد يادتان باشد اول ايمني دوم  ايمني سوم ايمني …وبعداز انجام هر كاري صحييح ومجاز مي باشد .

2-حتما از خوب ومناسب بسته شدن قطعات وگيره به ميز وبا هم مطمن شويد.

3-هنگام جابجايي محور ها دقت بفرماييد بر خوردي بين ابزار وديگر متعلقات دستگاه به وجود نيايد .

4-از انباشتن هر وسيله غير ضروري در محدوده كار جلو گيري كنيد

5-از ابزار مناسب و ترجيحا استاندارد استفاده كنيد .

6-ابزار روشن را خصوصا هرگز با دست لمس نكنيد .

7سعي كنيد دماي محيط كار همواره حدود بيست در جه سانتي گراد باشد .

8-مطمن باشيد دستگاه داراي روغن كافي است .

9-از ولتاز مناسب برق دستگاه هنگام كار مطمن باشيد .

11-      سيستم اتصال بايستي مناسب با شد .

12-      هنگام كار حتما حواستان هم به مانيتور و خصوصا ابزار و قطعه با شد .

13-      هنگام كار حتما دست هايتان نزديك به كليد هاي سكلتور و خاموش اضطراري باشد ودر صورت بروز حادثه در عين خونسردي سريع العمل با شيد .

14-      تر جيحا از باد خصوصا در جهت ريل هاي دستگاه استفاده نكنيد .

15-      وارد منوهاي تخصصي وپارامتر هاي ثابت  دستگاه ودرايو ها و متعلقات الكترونيكي بر د هاي دستگاه نشويد چون علاوه بر احتمال خرابي اي بخش ها ي گران قيمت احتمال برق گرفتگي نيز وجود دارد .

16-      دقت كنيد فن هاي خنك كننده در حال كار با شند .

17-      به ابزار ودستگاه (علي الخصوص به خودتان )فشار بيش از حد وارد نكنيد.

نكته مهمي كه نبايد آن را ناديده گرفت رعايت اصول ايمني به هنگام كار با ماشين ابزار است .

دستور العمل نگهداري دستگاه تراش .

دستگاه هاي CNCنياز مند رسيدگي ورعايت اصول نگهداري هستند تا احتمال آسيب ديدگي خرابي آنها كمتر شده ويا به تاخير افتد .بنا براين مواردي از دستور العمل هاي نگه داري دستگاه تراش را با برسي قسمت هاي مختله آن به صورت اجمالي اراءه مي گردد.

الف – موتور اسپيندل :

1-هر 500 ساعت از زمان كار كرد دستگاه نسبت به اطمينان از محكم بودن اتصالات وتميز كردن سطوح خارجي موتور بايستي اقدام نمود .

2-صحت عمل كرد فن از نقطه نظر صدا وتميز بودن بايد روزانه كنترل گردد.

ب)-موتور هاي محور Z وX

اين موتور ها براي حد اقل عمليات نگه داري طرا حي شده اند ولي باز بيني وكنترل آن ها از لحاظ صدا وتميز بودن به صورت مداوم ضروري است .

پ)-تسمه موتور اسپيندل :

از تميز كردن تسمه با عوامل آغشته به گريس  خود داري نماييد عملكرد عالي وعمر زياد براي تسمه با رعايت موارد زير حاصل مي شود .

1-پرو فيل تسمه كام و پولي ها تميز باشند .

2- تسمه به طور صحيح تحت كشش با شد .(توضيح اينكه اگر تسمه بين دو پولي بيش از اندازه تحت كشش با شد موجب افزايش پيش بار وارده بر بلبرينگ ها مي شود و منجرو به كاهش قدر ت انتقالي وافزايش صدا مي گردد .بالعكس اگر تسمه شل باشد در مدت زمان طولاني منجرو به سر خوردن تسمه ودر نهايت موجب گرم شدن تسمه و پولي و سايش تسمه مي گردد كه نتيجه آن كاهش عمر تسمه خواهد بود .)

3- پولي ها نسبت به هم به صورت موازي منتاژ شده باشند (حداقل مقدار نا مواز ي بودن پولي ها :يك ميلي متر )

4- پس از هر 500 سا عت كار سا يش تسمه ونيروي كشش تسمه را كنترل نماييد.

ت)- واحد روغن كاري مركزي :

وظيفه واحد روغن كاري مركزي  رو غن كاري سطوح راهگاههاي محور هاي Zوxيا تاقان هاي Ball screw محور هاي ZوXو يا تاقان هاي كلگي مي باشد موارد زير مد نظر با شد .

1-سطح رو غن و فشار آن با يد روزانه چك شود .

2-فيلتر مسير مكش پمپ هر 2000ساعت يكبار تميز شوند .

3- فواصل زماني روغن كاري : 10دقيقه و مصرف تقريبي براي 10 ساعت كار : 13 ليتر .

ث)- واحد هيدروليك :

وظيفه واحد هيدروليك تامين فشار ودبي روغن مورد نياز جهت سيستم قفل و آزاد كردن سه نظام و تامين نيروي وارده از مرغك به قطعه كار است .

1- فشار هاي لازم براي قفل سه نظام و نيروي محور مرغك  بر اساس تكنولژي ساخت قطعه كار توسط شير هاي كاهنده فشار قابل تنظيم مي باشد .

2- سطح رو غن بايد روزانه چك شود .

3- نوع فيلتر در مسير برگشت با مش بندي 10ميكرون است كه با يد هر شش ماه تعويض گردد.

4- فيلتر در مسير مكش پمپنيز قابل تميز كردن مي با شد .

ج) سه نظام :

1-هر 40ساعت گريسكاري شود .

2-هر 500ساعت به طور كامل دمونتاژشده و پس از شستشو گريسكاري گردد.

چ)تارت :

نيازي به شارژ يا تعويز روغن تارت وجود ندارد . در صورت دمونتاژ كامل قبل از مونتاژ تجهيزات سولو نءيد نسبت به ريختن روغن از همين مجرا اقدام نماييد .

2- حساسيت تارت به سبب استفاده از تجهيزات الكترونيكي وبرقي نظير اينكودر وموتور نسبت به نشت آب صابون  خيلي زياد است لذا در صورت نياز نسبت به تعويض كاسكت اقدام شود .

ح)فيلتر هاي كابينت برق :

روزانه چك ودر صورت نياز تعويض گردد.

خ)واحد براده كش و خنك كاري :

بعد از هر 100ساعت عمليات ماشين كاري نسبت به تنظيم مجدد نيروي كشش زنجير براده كش  اقدام نماييد .

2-هنگام تعويض مايع خنك كاري نسبت به شستشوي كامل تانك وباكتري زدايي آن نيز اقدام شود .

3- در صورت نياز به صورت هفتگي فيلتر ورودي پمپ آب صابون تميز گردد.

د)راهگاهها :

هر 1500 ساعت يكبار نسبت به تميز كردن سطوح برداشتن مواد جمع شده در سطوح به وسيله پارچه بدون پرز اقدام شود ودر صورت نياز گرد گير ها تعويض گردد.

ذ)مرغك:

1-كوءل مرغك را با روغن دان روغن كاري نماييد .

2- پيچ هاي نگه دارنده مرغك را حد اكثر يك چهارم دور بچرخانيد .

تذكراتي در مورد نگه داري ماشين :

1- عمليات باز ديد را در زمان هاي مقرر انجام دهيد .

2- بعد از اتمام كار روزانه براده ها و قطعات مايع خنك كننده را از محيط كاري پاك نماييد و سطوح باز شيار ها  وراهگاهها را براي جلوگيري از زنگ زدگي گريس كاري كنيد .

3- براي تميز كردن ماشين از به كار بردن هواي فشرده اكيدا خود داري نماييد.

نكاتي در مورد دستگاه فرز CNC

هر گاه يكي از محور ها از محدوده مجاز حركتي خود خارج شود با يد مجددا محور ها را رفرنس كرد .

اگر هنگام تعويز ابزار انباره ابزار در زير محور اسپيندل قرار گرفت ود ستگاه آلارم كم بودن فشار باد را اعلام كرد و به تبع آن دستگاه متوقف شد با يد دكمه استپ اضطراري را زده ود ستگاه را مجددا روشن (راه اندازي)كرد .در اين حالت انباره از اسپيندل جدا مي شود .

 

نكات ايمني در برنامه نويسي و اپراتوري ماشين هاي CNC

در ماشين هاي CNCنيز رعايت نكات ايمني همانند ديگر ماشين هاي ابزار ضروري است در زير به چند نمونه از آنها اشاره مي شود :

1- قبل از اجراي برنامه نوشته شده روي ماشين وبا قطعه كار اصلي بر نامه كنترل ويك بار بالاتر از سطح قطعه كار بدون  براده برداري اجرا شود .

2- ابزار وتجهيزات متناسب با جنس قطعه كار انتخاب شود .

3- از برخورد ابزار در حركت سريع جلو گيري شود .

4- سرعت هاي پيشروي وبرشي به هنگام كار كنترل شود .

5- در تراشكاري تعويض ابزار در فاصله دوري از سه نظام انجام شود .

6- در صورت نياز حتما از مواد خنك كننده استفاده شود .

7- سرويس دستگاه به موقع انجام شود .


چاپ