دستگاه تراش

فروش دستگاه تراش وارداتی

موجود - در حال کار  

 • نام دستگاه : EMCO TURN
 • ساخت شرکت : EMCO 
 • کشور سازنده : Österreich
 • کنترلر:  زیمنس 808 
 • سال ساخت : 1997
 •   قطر گلویی :42
 • قطر ماشین کاری: 140
 • طول کارگیر: 220
 • محل بازدید:تهران

 

فروخته شد  

 • مدل : دستگاه تراش GU 800 | cnc
 • کد : MA-186
 • کشور سازنده : آلمان
 • کنترلر : siemens 840c
 • سال ساخت : 1987
 • قطر کارگیر:450mm
 • قطر قابل ماشین کاری :
 • طول کارگیر: 800mm
فروخته شد  

 • مدل : دستگاه تراش TND 400 | cnc
 • کد : MA-157
 • کشور سازنده : آلمان
 • کنترلر:TX8F
 • سال ساخت : 1986
 • قطر کارگیر: 480mm 
 • قطر قابل ماشین کاری: 240mm
 • طول کارگیر:800mm
فروخته شد  

 • مدل : دستگاه تراش LC1 | cnc
 • کد : MA-156
 • کشور سازنده : آلمان
 • کنترلر : OSP 5000 M
 • سال ساخت :
 • قطر کارگیر: 250mm 
 • قطر قابل ماشین کاری: 200mm
 • طول کارگیر: 250mm

  فروخته شد

 

 • مدل : دستگاه تراش CT- 40 | cnc
 • کد : MA-154
 • کشور سازنده : آلمان
 • کنترلر:EPL 2
 • سال ساخت: 1988 
 • قطر کارگیر: 400mm
 • قطر قابل ماشین کاری: 225mm
 • طول کارگیر: 600mm
فروخته شد

  

 • مدل : دستگاه تراش VDF 180 | cnc
 • کد : MA-149
 • کشور سازنده : آلمان
 • کنترلر:siemens 840 T
 • سال ساخت: 1990

مدل : دستگاه تراش GDM65 | cnc

 • کد : MA-145
 • کشور سازنده : آلمان
 • کنترلر: EPL 2
 • سال ساخت: 1991
 • machine has many accessories
[/list]
فروخته شد 

 

 • مدل : دستگاه تراش Heynumat 5 | cnc
 • کد : MA-075
 • کشور سازنده : آلمان
 • کنترلر: Philips
 • سال ساخت: 1989
فروخته شد 

 

 • مدل : دستگاه تراش FNC 1502 | cnc
 • کد : MA-115
 • کشور سازنده : آلمان
 • کنترلر: Fanuc 15 TF
 • سال ساخت: 1990
 • قطر کارگیر: 470mm 
 • قطر قابل ماشین کاری: 220mm
 • طول کارگیر: 600mm
فروخته شد  

 

مدل : دستگاه تراش STARCHIP450 | cnc

 • کد : MS-102
 • کشور سازنده : آلمان
 • کنترلر: FANUC
 • سال ساخت : 2008
 • قطر کارگیر: 400mm
 • قطر قابل ماشین کاری: 220mm
 • طول کارگیر:500
صفحه1 از5