دستگاه فرز

فروش دستگاه فرز وارداتی

موجود - در حال کار  

 • مدل : 
 • ساخت شرکت : 
 • کشور سازنده :china
 • کنترلر: محور کننترل فانوک oamf
 • سال ساخت : 2014
 •   کورس محور  x:
 •   کورس محور   650mm:Y
 •   کورس محور 400mm:Z
 • محل بازدید:تهران

 

موجود - در حال کار  

 • مدل : 
 • ساخت شرکت : MURISEIKI
 • کشور سازنده : ژاپن
 • کنترلر:  فانوک
 • سال ساخت : 2000
 •   کورس محور 800mm:X
 •   کورس محور   500mm:Y
 •   کورس محور 500mm:Z
 • محل بازدید:تهران
موجود - در حال کار  

 • مدل : 
 • ساخت شرکت : 
 • کشور سازنده : آلمان
 • کنترلر:  
 • سال ساخت : 1998
 •   کورس محور 1800mm:X
 •   کورس محور   800mm:Y
 •   کورس محور 800mm:Z
 • محل بازدید:تهران

 

موجود - در حال کار  

 • مدل : 
 • ساخت شرکت : okuma
 • کشور سازنده : ژاپن
 • کنترلر:  فانوک ops u10m
 • سال ساخت : 205
 •   کورس محور 1000mm:X
 •   کورس محور   500mm:Y
 •   کورس محور 500mm:Z
 • محل بازدید:تهران

 

موجود - در حال کار  

 • مدل : 
 • ساخت شرکت : makino
 • کشور سازنده : ژاپن
 • کنترلر:  808d advanc
 • سال ساخت : 1992
 •   کورس محور 460mm:X
 •   کورس محور   700mm:Y
 •   کورس محور 600mm:Z
 • محل بازدید:تهران

 

موجود - در حال کار  

 • مدل : دستگاه bf 4
 • ساخت شرکت : 
 • کشور سازنده : تایوان
 • کنترلر:  mitsubishi m70
 • سال ساخت : 2011
 •   کورس محور 1000mm:X
 •   کورس محور   600mm:Y
 •   کورس محور 3000mm:Z
 • محل بازدید:تهران

 

موجود - در حال کار  

 • مدل : دستگاه : LV 1000
 • ساخت شرکت : گاما
 • کشور سازنده : چین
 • کنترلر:  فانوک
 • سال ساخت : 2017
 •   کورس محور 1000mm:X
 •   کورس محور   600mm:Y
 •   کورس محور 10000mm:Z
 • محل بازدید:تهران
موجود - در حال کار  

 • مدل دستگاه : نیون
 • ساخت شرکت : چین
 • کشور سازنده : چین 
 • کنترلر:  فانوک
 • سال ساخت : 2016
 •   کورس محور 800mm:X
 •   کورس محور   500mm:Y
 •   کورس محور 1000mm:Z
 • محل بازدید:تهران
موجود - در حال کار  

 • مدل : دستگاه  |  Ecocut 1.1
 • کشور سازنده : GERMANY
 • کنترلر:  HEIDENHAIN TNC 415
 • ساخت شرکت:Union Bielefeld 
 • سرعت اسپیندل: 3500rpm
 • سال ساخت : 1992
 •   کورس محور 2000mm:X
 •   کورس محور   1000mm:Y
 •   کورس محور 1200mm:Z
 • lمحل بازدید:یزد
موجود - در حال کار  

 • مدل : دستگاه : butler
 • ساخت شرکت : butler
 • کشور سازنده : ENGLAND
 • کنترلر:  TNC 320
 • سال ساخت : 1989/2005
 •   کورس محور 4000mm:X
 •   کورس محور   1000mm:Y
 •   کورس محور 1000mm:Z
 • محل بازدید:تهران
صفحه1 از8