دستگاه فرز

فروش دستگاه فرز وارداتی

گمرک 

 

 • مدل : دستگاه  |  MH 800c
 • کد : MA-104
 • کشور سازنده : GERMANY
 • کنترلر:      Philips 432
 • سال ساخت : 1985
 •   کورس محور :X
 •   کورس محور  :Y
 •   کورس محور  :Z
فروخته شد

  

 • مدل : دستگاه  |
 • کد :MS-105
 • کشور سازنده : GERMANY
 • کنترلر:       HEIDENHAIN426
 • سال ساخت : 2001
 •   کورس محور 1000mm:X
 •   کورس محور  600mm:Y
 •   کورس محور  600mm:Z
 •  فیلم کوتاه دستگاه (آپارات)
فروخته شد

  

 • مدل : دستگاه  |  HC4OO
 • کد : MS-205
 • کشور سازنده : JAPAN
 • کنترلر:   FANUC
 • سال ساخت : 1991
 •   کورس محور 500mm:X
 •   کورس محور   450mm:Y
 •   کورس محور 450mm:Z

 

فروخته شد

  

 • مدل : دستگاه  |  B1050
 • کد : MS-216
 • کشور سازنده : TAIWAN
 • کنترلر:   HEIDENHAIN426
 • سال ساخت : 1998
 • کورس محور 1000mm:X
 • کورس محور   500mm:Y
 • کورس محور 600mm:Z
فروخته شد  

 • مدل : دستگاه  |  YEONG CHIN
 • کد : MS-214
 • کشور سازنده : TAIWAN
 • کنترلر:   FANUC 18
 • سال ساخت : 2000
 •   کورس محور 850mm:X
 •   کورس محور   500mm:Y
 •   کورس محور 500mm:Z

مدل : دستگاه | VC 810

 • کد :MS-164
 • کشور سازنده : آلمان
 • کنترلر : SIEMENS 810 D
 • سال ساخت : 1999
 • ماکزیمم سرعت محور X :810MM
 • Y : 610MM
 • Z :610MM

مدل : دستگاه  |  NBH 95 cnc

 • کد : MA-195
 • کشور سازنده : germany
 • کنترلر:    Siemens 840D
 • سال ساخت : 2004
 • کورس محور 630mm:X
 • کورس محور  630mm:Y
 • کورس محور  630mm:Z
موجود

  

 • مدل : دستگاه  Ecocutt 2 | cnc
 • کد : MA-176
 • کشور سازنده : germany
 • کنترلر:  siemens 850 M
 • سال ساخت : 1988
 •   کورس محور 2000mm:X
 •   کورس محور  1600mm:Y
 •   کورس محور  1000mm:Z
 •  محل بازدید: تهران

مدل : دستگاه  Ecocutt 2 | cnc

 • کد : MS-230
 • کشور سازنده : germany
 • کنترلر:  siemens 850 M
 • سال ساخت : 1990
 •   کورس محور 2500mm:X
 •   کورس محور  1600mm:Y
 •   کورس محور  1000mm:Z
 • اسپیندل V : 700
 • degree 360 : B

مدل : دستگاه  | MCP H 150

 • کد : MS-207
 • کشور سازنده : GERMANY
 • کنترلر:   Uni pro
 • سال ساخت : 1998
 •   کورس محور 630mm:X
 •   کورس محور   500mm:Y
 •   کورس محور 560mm:Z
صفحه4 از8