دستگاه تراش

russiaتراش T-206

موجود در حال کار
russiaتراش T-206
توضیحاتفروش توسط CNCshop.org تلفن: 44625239 - 021
سری دستگاه تراش : افقی (Horizontal)
کشور سازنده : روسیه
سال ساخت : 1990

ماشین تراش GILDEMEISTER T-205

موجود در حال کار
ماشین تراش    GILDEMEISTER T-205
توضیحاتفروش توسط CNCshop.org تلفن: 44625239 - 021
سری دستگاه تراش : افقی (Horizontal)
کشور سازنده : Germany
سال ساخت : 1988
ماشین تراش     T-204
توضیحاتفروش توسط CNCshop.org تلفن: 44625239 - 021
سری دستگاه تراش : افقی (Horizontal)
کشور سازنده : china

ماشین تراش HEYLIGENSTAEDT T-203

موجود در حال کار
ماشین تراش HEYLIGENSTAEDT  T-203
توضیحاتفروش توسط CNCshop.org تلفن: 44625239 - 021
سری دستگاه تراش : افقی (Horizontal)
کشور سازنده : Germany
سال ساخت : 1996

دستگاه تراش Heyligenstaedt T-202

موجود در حال کار
دستگاه تراش Heyligenstaedt T-202
توضیحاتفروش توسط CNCshop.org تلفن: 44625239 - 021
سری دستگاه تراش : افقی (Horizontal)
کشور سازنده : GERMANY
سال ساخت : 1991

دستگاه تراش BEHRINGER T-200

موجود در حال کار
دستگاه تراش BEHRINGER T-200
توضیحاتفروش توسط CNCshop.org تلفن: 44625239 - 021
سری دستگاه تراش : افقی (Horizontal)
کشور سازنده : Österreich
سال ساخت : 1997

دستگاه تراش GILDMEISTER T-201

موجود در حال کار
دستگاه تراش GILDMEISTER T-201
توضیحاتفروش توسط CNCshop.org تلفن: 44625239 - 021
سری دستگاه تراش : افقی (Horizontal)
کشور سازنده : germany
سال ساخت : 1993