دستگاه فرز

زیر مجموعه

M262-Chiron

موجود در حال کار
M262-Chiron
توضیحاتدرستگاه فرز سی ان سی
سری دستگاه فرز : افقی (Horizontal)
سال ساخت : F2010

M260-MAZAK VQC20/50

موجود در حال کار
M260-MAZAK VQC20/50
توضیحاتدرستگاه فرز سی ان سی
سری دستگاه فرز : افقی (Horizontal)
سال ساخت : Full retrofit in 2019

M256-MAZAK

موجود در حال کار
M256-MAZAK
توضیحاتدرستگاه فرز سی ان سی
سری دستگاه فرز : افقی (Horizontal)
سال ساخت : OVERHALL2019

M255-OKK

پیش فروش
M255-OKK
توضیحاتدرستگاه فرز سی ان سی
سری دستگاه فرز : افقی (Horizontal)
کشور سازنده : JAPAN
سال ساخت : 1995

M254-BOKO

پیش فروش
M254-BOKO
توضیحاتدرستگاه فرز سی ان سی
سری دستگاه فرز : افقی (Horizontal)
کشور سازنده : GERMANY
سال ساخت : 1989 -OVERHAUL2007

M253-JOHNFORD

پیش فروش
M253-JOHNFORD
توضیحاتدرستگاه فرز سی ان سی
سری دستگاه فرز : افقی (Horizontal)
کشور سازنده : TAIWAN
سال ساخت : 2000

M215- CINCINATI

موجود در حال کار
M215- CINCINATI
توضیحاتفرز سه محور
سری دستگاه فرز : افقی (Horizontal)
کشور سازنده : آمریکا
سال ساخت : 1396