اینجا مکانی است که در آن شما می توانید آگهی های طبقه بندی شده را در سایت خود ایجاد کنید.

موجود در حال کار

فرز سی ان سی KITAMURA

فرز Kitamura Mycenter1 کنترل: Fanuc 10M سال ساخت: 1991 ابعاد میز:787 * 357 X:457 , Y:304, Z:406 10 ابزاره ISO 35 سرعت: 10000 به همراه […]
42 بازدید کل ، 0 امروز
موجود در حال کار

TOPPER

شماره تماس 021-44612503 021-44625239
63 بازدید کل ، 2 امروز
موجود در حال کار

MAZAK

شماره تماس 021-44612503 021-44625239
46 بازدید کل ، 0 امروز
موجود در حال کار

T270

شماره تماس 021-44612503 021-44625239
27 بازدید کل ، 3 امروز
موجود در حال کار

HWACHEON

شماره تماس 021-44612503 021-44625239
34 بازدید کل ، 1 امروز
موجود در حال کار

VDF180

شماره تماس 021-44612503 021-44625239
12 بازدید کل ، 0 امروز
موجود در حال کار

SIGMA

شماره تماس 021-44612503 021-44625239
19 بازدید کل ، 1 امروز
موجود در حال کار

TX-6A

شماره تماس 021-44612503 021-44625239 بازدید جارجرود
17 بازدید کل ، 1 امروز