آموزش برنامه نویسی دستگاه CNC

با توجه به افزایش تولیدات صنعتی و استفاده از دستگاه های CNC در این حوزه نیاز بازار به برنامه نویسی کار با نرم افزارهای دستگاه های CNC روز به روز افزایش می یابد وب سایت CNCshop به عنوان بزرگترین مجموعه فروش دستگاه های تراش و فرز سی ان سی در ایران سعی دارد در این مقاله مسیر برنامه نویسی دستگاه های تراش CNC را بیان کند اگر به کار در این حوزه علاقه مند هستید لطفا مقالات وب سایت را دنبال کنید

CNC برنامه نویسی دستگاه تراش
-۱-۲برنامه‌ نویسی‌ ماشینهای‌ تراش‌ CNC

مجموعه‌ دستورالعمل‌ هایی‌ را که‌ جهت‌ ماشین کاری‌ یک‌ قطعه‌ لازم‌ است‌، طی‌ یک‌ برنامه‌ مرتب‌ شده‌ و به‌ سیستم ‌کنترل‌ ماشین‌ داده‌ می‌شود برای‌ براده‌ برداری‌ از یک‌ قطعه‌ توسط ماشین‌ CNC باید اطلاعات‌ کاملی‌ در مورد قطعه ‌کار، نحوه‌ ماشین کاری‌، مسیر حرکت‌ ابزار برشی‌، سرعتهای‌ برش‌، دستگاه‌ مختصات‌ و نقاط صفر و سیستم‌ کنترل‌ داده‌ شده‌ بخش‌ عمده‌ این‌ اطلاعات‌ و ستورالعمل‌ها در قالب‌ برنامه‌ CNC تنظیم‌ شده‌ و وارد حافظه‌ ماشین‌ می‌شود در برنامه‌ نویسی‌ ماشینهای‌ CNC می‌توان‌ از زبانهای‌ مختلف‌ برنامه‌ نویسی‌ و حتی‌ از روشهای‌ پارامتریک‌ استفاده‌ کرد. زبان‌ مورد استفاده‌ و مورد نظر در اینجا زبان‌ compact می‌باشد که‌ در واقع‌ برنامه‌ نویسی‌ با استفاده‌ از کدهای‌ عملیاتی‌ می‌باشد که‌ مطابق‌ با استاندارد ۲۵۰۶۶DIN ساختار برنامه‌ می‌باشد.

برنامه‌ نویسی‌ ماشینهای‌ CNC عملا به‌ دو روش‌ نوشته‌ و تهیه‌ می‌شود که‌ عبارتند از:

-۱-۱-۲ برنامه‌ نویسی‌ دستی‌

در برنامه‌ نویسی‌ دستی‌ طرح‌ کارمطابق‌ نقشه‌ قطعه‌ کار تهیه‌ می‌شود بدین‌ صورت‌ که‌ پس‌ از روئیت‌ نقشه‌ قطعه‌ کار ابزارهای‌ لازم‌ برای‌ ساخت‌ انتخاب‌ می‌شود و تقدم‌ و تأخر آنها نیز معین‌ می‌شود و سپس‌ نقاط حرکت‌ ابزارها تعیین ‌و محاسبه‌ می‌شود و برنامه‌ به صورت‌ دستی‌ و به‌ زبان‌ برنامه‌ نویسی‌ آن‌ ماشین‌ تهیه‌ می‌شود و باز هم‌ اطلاعات‌ به ‌صورت‌ دستی‌ وارد ماشینی‌ می‌گردد در مورد قطعات‌ ساده‌ بهتر است‌ که‌ این‌ اطلاعات‌ مستقیماً به‌ روی‌ ماشینی‌نوشته‌ شود.

۲-۱-۲– برنامه‌ نویسی‌ توسط سیستمهای‌ CAD/CAM

برنامه‌ نویسی‌ توسط رایانه‌ای‌ برای‌ قطعات‌ پیچیده‌ که‌ محاسبات‌ نقاط حرکت‌ ابزار امکان‌پذیر نمی‌باشد بکارمی‌رود. ابتدا قطعه‌ مورد نظر توسط نرم‌افزارهای‌ مربوطه‌ طراحی‌ و ترسیم‌ می‌شود و سپس‌ به‌ کمک‌ نرم‌ افزارهای ‌ساخت‌ برنامه‌ نحوه‌ براده‌ برداری‌ تعیین‌ و برنامه‌ قابل‌ فهم‌ برای‌ ماشینی‌ CNC تهیه‌ می‌شود.

در هر صورت‌ برای‌ نوشتن‌ برنامه‌ ماشین کاری‌ یک‌ قطعه‌ باید قبلا مراحل‌ زیر را انجام‌ شده‌ باشد.

-۱ بررسی‌ نقشه‌ و انتخاب‌ ماشین‌ مناسب‌

-۲ طراحی‌ قید و بند در صورت‌ نیاز و ابزارهای‌ مورد نیاز

-۳ محاسبان‌ پارامترهای‌ ماشینکاری‌

-۴ تعیین‌ نقطه‌ صفر قطعه‌ کار و نوع‌ سیستم‌ اندازه‌ دهی‌

-۵ تهیه‌ پیش‌ نویس‌ برنامه‌

-۶ آماده‌ سازی‌ و وارد کردن‌ برنامه‌

-۷ شبیه‌ سازی‌ برنامه‌

-۸ اجرای‌ برنامه‌

تذکر: بهتر از قبل‌ از بستن‌ قطعه‌ کار در محل‌ مربوطه‌ یک‌ باربرنامه‌ بدون‌ قطعه‌ چک‌ شود تا از عدم‌ برخورد ابزارها و یا عدم‌ وجود حرکات‌ ناخواسته‌ اطمینان‌ حاصل‌ نمود.

-۲-۲هر برنامه‌ از اجزاء زیر تشکیل‌ شده‌ است‌

-۱-۲-۲ نام‌ برنامه‌

این‌ عنوان‌ از یک‌ سمبل‌ که‌ عموماً علامت ‌% است‌ به‌ همراه‌ یک‌ عدد که‌ شماره‌ برنامه‌ می‌باشد تشکیل‌ شده‌ است‌ و در سیستم‌ کنترل‌ SINUMERIK این‌ عدد بین‌ ۱ تا ۹۹۹۹ می‌تواند تغییر کند هر برنامه‌ دارای‌ یک‌ شماره‌ خاص‌ خود می‌باشد.

در صورتی که‌ برنامه‌ در خارج‌ کامپیوتر ماشین نوشته شده‌ و سپس‌ به‌ حافظه‌ ماشین وارد شود باید به‌ علامت‌% عنوان‌ MPFکه معرف‌ حافظه اصلی (Main program file) می‌باشد اضافه‌ شده‌ و سپس‌ شماره‌ برنامه‌ را ذکر نمود.

-۲-۲-۲ پایان‌ برنامه‌

انتهای‌ برنامه‌ با یکی‌ از کدهای‌ ۰۲Mیا ۰۳M یا ۹۹M مشخص‌ می‌شود که‌ عموماً ۰۲M ،۰۳M می‌باشد.

۰۲M: که‌ پایان‌ برنامه‌ برای‌ تولید یک‌ قطعه‌

۰۳M : کد پایان‌ برنامه‌ و برگشت‌ به‌ اول‌ برنامه‌ برای‌ تراش‌ قطعه‌ بعدی‌ و تولید انبوه‌

۹۹M: کد پایان‌ برنامه‌ و امکان‌ ایجاد تغییرات‌ در برنامه‌ در هنگام‌ برنامه‌ نویسی‌ دستی‌

-۳-۲-۲ متن‌ برنامه‌

متن‌ اصلی‌ برنامه‌ که‌ بین‌ عنوان‌ و علامت‌ پایان‌ برنامه‌ قرار دارد از تعدادی‌ خط یا بلوک‌ برنامه‌ تشکیل‌ شده‌ است‌ هر خط برنامه‌ را یک‌ بلوک‌ برنامه‌ گویند کلیه‌ دستورها و اطلاعات‌ لازم‌ درباره‌ متغیرهایی‌ مانند سرعت‌ برش‌ سرعت‌ دورانی‌ اسپیندل‌ مسیر حرکت‌ ابزار و سرعت‌ سریع‌ خطی‌ یا حرکت‌ خطی‌ یا مقدار پیشروی‌ مشخص‌ و غیره‌ در این ‌بلوک‌ها قرار خواهند گرفت‌

دانلود کتاب کامل برنامه نویسی دستگاه های CNC