دستگاه فرز heler M-205

موجود در حال کار
دستگاه فرز heler  M-205
توضیحاتفروش توسط CNCshop.org تلفن: 44625239 - 021
سری دستگاه فرز : جامع (Universal)
کشور سازنده : germany
سال ساخت : 1998

دستگاه فرزokuma M-202

موجود در حال کار
دستگاه فرزokuma  M-202
توضیحاتفروش توسط CNCshop.org تلفن: 44625239 - 021
سری دستگاه فرز : جامع (Universal)
کشور سازنده : japan
سال ساخت : 2005

دستگاه فرز hyund M-207

موجود در حال کار
دستگاه فرز hyund M-207
توضیحاتفروش توسط CNCshop.org تلفن: 44625239 - 021
سری دستگاه فرز : جامع (Universal)
کشور سازنده : tivan
سال ساخت : 2011

دستگاه-فرز-makino M-206

موجود در حال کار
دستگاه-فرز-makino M-206
توضیحاتفروش توسط CNCshop.org تلفن: 44625239 - 021
سری دستگاه فرز : افقی (Horizontal)
کشور سازنده : japan
سال ساخت : 1992

دستگاه فرز loz hong M-209

موجود در حال کار
دستگاه فرز loz hong M-209
توضیحاتفروش توسط CNCshop.org تلفن: 44625239 - 021
سری دستگاه فرز : جامع (Universal)
کشور سازنده : china
سال ساخت : 2016

دستگاه butler M-201

موجود در حال کار
دستگاه butler M-201
توضیحاتفروش توسط CNCshop.org تلفن: 44625239 - 021
سری دستگاه فرز : جامع (Universal)
کشور سازنده : ENGLAND
سال ساخت : 1989/2005

دستگاه فرز bf4 Union M-200

موجود در حال کار
دستگاه فرز bf4 Union M-200
توضیحاتفروش توسط CNCshop.org تلفن: 44625239 - 021
سری دستگاه فرز : افقی (Horizontal)