ماشین فرز AXA M-210

موجود در حال کار
ماشین فرز  AXA  M-210
توضیحاتفروش توسط CNCshop.org تلفن: 44625239 - 021
سری دستگاه فرز : افقی (Horizontal)
کشور سازنده : GERMANY
سال ساخت : 1990

ماشین فرز Scharmann M-211

موجود در حال کار
ماشین فرز   Scharmann M-211
توضیحاتفروش توسط CNCshop.org تلفن: 44625239 - 021
سری دستگاه فرز : جامع (Universal)
کشور سازنده : GERMANY

ماشین فرز Scharmann ecoccut M-212

موجود در حال کار
ماشین فرز  Scharmann ecoccut M-212
توضیحاتفروش توسط CNCshop.org تلفن: 44625239 - 021
سری دستگاه فرز : جامع (Universal)
کشور سازنده : آلمان
سال ساخت : 1988

ماشین فرز MURI SEIKI M-213

موجود در حال کار
ماشین فرز  MURI SEIKI M-213
توضیحاتفروش توسط CNCshop.org تلفن: 44625239 - 021
سری دستگاه فرز : جامع (Universal)
کشور سازنده : JAPAN
سال ساخت : 1989
ماشین فرز MAZAK M-214
توضیحاتفروش توسط CNCshop.org تلفن: 44625239 - 021
سری دستگاه فرز : عمودی (Vertical)
کشور سازنده : Japan
سال ساخت : 1988

ماشین فرز BRIDGEPORT M-215

موجود در حال کار
ماشین فرز BRIDGEPORT   M-215
توضیحاتفروش توسط CNCshop.org تلفن: 44625239 - 021
سری دستگاه فرز : افقی (Horizontal)
کشور سازنده : ENGLAND
سال ساخت : 1986

ماشین فرز FILLER M-216

موجود در حال کار
ماشین فرز   FILLER M-216
توضیحاتفروش توسط CNCshop.org تلفن: 44625239 - 021
سری دستگاه فرز : عمودی (Vertical)
کشور سازنده : Taiwan
سال ساخت : 1992