دستگاه فرز gama M-208
توضیحاتفروش توسط CNCshop.org تلفن: 44625239 - 021
سری دستگاه فرز : جامع (Universal)
کشور سازنده : china
سال ساخت : 2017

M209-LOZ HONG

فروخته شده
 M209-LOZ HONG
توضیحاتفروش توسط CNCshop.org تلفن: 44625239 - 021

M201-BUTLER

موجود در حال کار
M201-BUTLER
توضیحاتفروش توسط CNCshop.org تلفن: 44625239 - 021
سری دستگاه فرز : افقی (Horizontal)

M200-UNION

موجود در حال کار
M200-UNION
توضیحاتفروش توسط CNCshop.org تلفن: 44625239 - 021
سری دستگاه فرز : افقی (Horizontal)

M210-AXA

فروخته شده
 M210-AXA
توضیحاتفروش توسط CNCshop.org تلفن: 44625239 - 021

M211-SCHARMANN

موجود در حال کار
M211-SCHARMANN
توضیحاتفروش توسط CNCshop.org تلفن: 44625239 - 021
سری دستگاه فرز : جامع (Universal)
کشور سازنده : GERMANY

M212-SCHARMANN-ECOCCUT

فروخته شده
M212-SCHARMANN-ECOCCUT
توضیحاتفروش توسط CNCshop.org تلفن: 44625239 - 021
سری دستگاه فرز : افقی (Horizontal)