مجموعه از آگهی جدید ثبت شده برای دستگاه فرز CNC

موجود در حال کار

M289

فروش دستگاه فرز cnc
31 بازدید کل ، 0 امروز
موجود در حال کار

288 M

دستگاه فرز CNC VMC850 دستگاه وارداتی ساخت مشترک چین و چک سال ساخت 2014 3محور با قابلیت اتصال محور 4 سری دستگاه فرز VERTICAL عمودی […]
61 بازدید کل ، 0 امروز
پیش فروش

M317

فرز سی ان سی 4 محور RMAH 1160  
230 بازدید کل ، 3 امروز
پیش فروش

M318

فرز سی ان سی سه محور  ANAYAK-MATIC7 سی ان سی 3 محور ساخت کشور SPANISH
74 بازدید کل ، 0 امروز
پیش فروش

M316

فرز سی ان سی سه محور  KOVOSVIT MAS
68 بازدید کل ، 0 امروز
پیش فروش

M315

فرز سی ان سی سه محور toyoda  
82 بازدید کل ، 0 امروز
پیش فروش

M314

فرز سی ان سی سه محور MURI SEIKI  
75 بازدید کل ، 0 امروز
پیش فروش

M312

فرز سی ان سی سه محور Dekel maho  
77 بازدید کل ، 0 امروز
پیش فروش

M311

فرز سی ان سی چهار محور Dahli
71 بازدید کل ، 1 امروز
پیش فروش

M310

فرز سی ان سی سه محور KOVOSIT MAS ساخت کشور Czech Repoblic
15 بازدید کل ، 0 امروز