مجموعه از آگهی جدید ثبت شده برای دستگاه فرز CNC

موجود در حال کار

M290

فرز سالم و بدون لرزش و درحال کار میباشد
80 بازدید کل ، 0 امروز
موجود در حال کار

M289

فروش دستگاه فرز cnc
324 بازدید کل ، 0 امروز
پیش فروش

M317

فرز سی ان سی 4 محور RMAH 1160  
472 بازدید کل ، 0 امروز
پیش فروش

M318

فرز سی ان سی سه محور  ANAYAK-MATIC7 سی ان سی 3 محور ساخت کشور SPANISH
187 بازدید کل ، 0 امروز
پیش فروش

M316

فرز سی ان سی سه محور  KOVOSVIT MAS
144 بازدید کل ، 0 امروز
پیش فروش

M315

فرز سی ان سی سه محور toyoda  
160 بازدید کل ، 0 امروز
پیش فروش

M314

فرز سی ان سی سه محور MURI SEIKI  
151 بازدید کل ، 0 امروز
پیش فروش

M312

فرز سی ان سی سه محور Dekel maho  
162 بازدید کل ، 0 امروز
پیش فروش

M311

فرز سی ان سی چهار محور Dahli
153 بازدید کل ، 0 امروز
پیش فروش

M310

فرز سی ان سی سه محور KOVOSIT MAS ساخت کشور Czech Repoblic
15 بازدید کل ، 0 امروز