آکبند

B200

WWW.RADOXGROUP.COM برش فایبر لیزر یک فرایند برش حرارتی برای فلز است.پرتوی لیزر توسط منبع لیزر توسط منبع لیزر(رزوناتور)ساخته شده است که در آن یک لنز […]
178 بازدید کل ، 0 امروز